+90 342337 27 97

Anne Bebek Sözlüğü (K)

Kordon dolanması: Anne karnında bebeğin beslenmesi için anne ile bağlantı sağlayan kordonun bebeği dolanması durumuna verilen addır. Kordonun normalden uzun olduğu durumlarda bebeğin boynuna dolanma riski artar.

Kaba motor becerileri: Çocukların gelişimi sırasında yürümek, dengede durmak, emeklemek gibi bir iş yapmak için büyük kas gruplarını kullanılması

Kuvöz: Erken doğmuş ya da zayıf, dayanıksız doğmuş bebeklerin korunması ya da gelişimini tamamlaması amacıyla yerleştirildiği belirli sıcaklığı olan kutu gibi olan aygıt.

Kalça çıkıklığı: doğuştan kalça çıkığı, kalça eklemindeki top ile yuva ilişkisinin değişik derecelerde bozulmasıdır. Doğuştan kalça çıkığı daha çok kızlarda görülür.

Karın ölçüsü: Doğum öncesi muayenelerde bebeğin rahim içindeki gelişiminin ölçülmesi. Ölçü, kasık ile mide bölgesine kadar olan kısımdan alınır ve gelişim değerlendirilir.

Kolostrum: Doğumdan itibaren ilk 7 gün gelen süte kolostrum (ağız sütü) denir. Sarı renkte ve koyu kıvamlıdır. Protein, vitamin ve mineral yönünden çok zengindir. Bazen hamileliğin sonlarında da gelmeye başlar.

Kontraksiyon: Doğum sırasında rahmin bebeği itmek için kasılması.

Paylaş: